Jdi na obsah Jdi na menu
 


KDE SE PTÁT?

Také mnohdy hledáte místo, kde položit dotaz? Tady se pokusíme držet při životě seznam tiskových mluvčích a podobných pozic pro kladení dotazů.

 20112018

Všechny zde uvedené informace pocházejí z jiných stránek internetu a nejsou zde uvedeny žádné kontakty, které by nebyly jinak veřejně dostupné!

 

.                      

Odbor komunikace a propagace Ministerstva obrany ČR

Mgr. Jan Pejšek,  (od 1.4.2014), jan.pejsek@army.cz, 724 033 288, 973 200 151

Asistentka ředitele: Bc. Alena Lexová, 973 200 136, 606 670 103, alena.lexova@army.cz

Ing. Mira Třebická, Ředitelka odboru (do 1.4.2014),  mira.trebicka@army.cz, 602 593 858

Redakční adresa: redakce@army.cz

 

Eva Zítková, zitkovae@army.cz, 606 617 928

Vladimír Palán, vladimir.palan@centrum.cz, 602 440 469

Radek Komoráš, 602 587 372

Hana Tesařová, 973 204 960, 602 704 906

Andrej Halada, 973 204 989, 724 801 032

 

Tiskové oddělení Ministerstva obrany ČR

info@army.cz, 973 200 147, 973 200 148, 606 732 309

Mgr. Jan Pejšek, Vedoucí oddělení – tiskový mluvčí Ministerstva obrany (do 1.4.2014), jan.pejsek@army.cz, 724 033 288, 973 200 151

Ing. Vladimír Lukovský, vladimir.lukovsky@army.cz, 724 006 780, 973 200 153

podplukovnice Mgr. Jana Zechmeisterová, jana.zechmeisterova@army.cz, 973 200 292, 602 592 172

podplukovník Ing. Mgr. Jiří Caletka, jiri.caletka@army.cz, 602 439 219

Jiří Štábl, jiri.stabl@army.cz, 606 711 279

Mgr. Petr Medek , 973 200 203, 724 367 403, petr.medek@army.cz

podplukovník PhDr. Petr Sýkora, 973 200 152, 606 711 279, petr.sykora@army.cz

 

Oddělení médií

podplukovnice Pavla Poláková, Vedoucí oddělení, polakovp@army.cz, 606 732 310, 973 200 142

 

Oddělení Public Relations

Drahomíra Nová, zástupce vedoucího oddělení,

Michaela Zacharová, vedoucího oddělení, 724 480 917, 973 200 207, zacharovam@army.cz

Daniela Hölzelová, 973 200 293, 606 711 680

Oddělení internetu

Miroslava Pašková, paskovam@army.cz, tvarmycz@gmail.com, 606 732 309, 606 417 628

 

 

 

 

Komunikace s veřejností, Generální štáb AČR

plukovnice Mgr. Jana Růžičková, Vedoucí oddělení, kangs@army.cz, 973 216 042 , 724 283 233

podplukovník Ing. Jan Šulc, kangs@army.cz, cl13@email.cz, 973 216 044, 724 033 396

majorka Mgr. et Mgr. Jolana Fedorková, kangs@army.cz, 973 216 060, 724 463 834

PhDr. Dana Kašťáková, CSc., 973 216 029, kangs@army.cz,

 

Ministerstvo obrany

Odbor kontroly odzbrojení Ředitelství zahraničních aktivit MO

podplukovník Petr Voborný, 973 214 392, 724 071 061

podplukovník Ing. František Valenta, 973 214 420, fax: 973 214 446, valentaf@army.cz

 

POKOS

Ing. Jaroslav PROCHÁZKA, 973 200 608, prochaj4@army.cz   

Ing. Ivan GERHÁT, 973 200 269, gerhativan@seznam.cz

 

 

Sekce rozvoje a plánování schopností MO

podplukovník Jaroslav Daverný, 724 071 156

 

Inspekce ministra obrany

 973 200 302,

Kontakt na hlavního inspektora ochrany lidských práv: ombudsman@army.cz
Kontakt k upozornění na možný případ korupce v resortu MO: korupce@army.cz

 

 Duchovní služba

plukovník Jan Kozler, hlavní kaplan AČR, tel.: 606 620 067, 973 216 033

 Kontakty na vojenské kaplany - http://www.kaplani.army.cz/index.php?id=49

Služba vrchního praporčíka Armády České republiky

Štábní praporčík Petr Seifert, 973 216 083, 606 629 968, Seifertpetr1@gmail.com

 

 Ostatní

Jitka Jochová, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Ministerstva obrany, tel.: 973 214 090, 602 627 594

 

Vojenská policie

Hlavní velitelství Vojenské policie

vojenskapolicie@army.cz, 973 215 800

majorka Ing. Lenka Haberová, MBA, 973 215 605, 973 215 826

plukovnice Michaela Cvanová, misacvanova@seznam.cz, 724 605 164

 

Velitelství ochranné služby VP Praha

 nrtm. Bc. Petra Nováková, Tiskový a informační pracovník, 973 206 737, vppraha@army.cz

Velitelství Vojenské policie Tábor
 

npor. Mgr. Petr ŠOCHMAN, 973 303 304

Velitelství Vojenské policie Olomouc
 

kpt. Mgr. Pavla DOSTÁLOVÁ, Tiskový a informační důstojník, 973 403 158, 401 228, vpolomouc@seznam.cz

 

 

 

Posádkové velitelství Praha

 mjr. Mgr. Ivana Pavlová, Tiskový mluvčí, 973 204 751, 724 244 798, pvpraha@email.cz

Ing. Lubomír Adamus, 973 204 753

 

Sekce podpory Ministerstva obrany

podplukovník Vladimír Laibl, tel.: 973 214 342, e-mail: laiblv@army.cz

Agentury Logistiky

nadporučice Bc. Nadija Černoguzová, Tisková a informační důstojnice Agentury Logistiky, tel.: 973 230 224, 606 615 987

 Agentura komunikačních a informačních systémů


plukovník Ing. Karel Kolařík, tel.: 973 205 010, e-mail: kolarikk@army.cz

Agentura vojenského zdravotnictví AČR


kapitán Ing. Zbyněk Suchánek, tel. 973 255 129, 602 573 100, e-mail: suchanekz@seznam.cz

 

Odbor vojskového průzkumu a elektronického boje

major Ing. Vlastimil Vašíček,973 217 048, fax: 973 217 049, vasicekv@army.cz

Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad

973 247 511, vghur@vghur.army.cz

 

Agentura personalistiky AČR

majorka Mgr. Monika Blaschkeová, tel. 973 217 570

 

Velitelství vzdušných sil

vzdusnesily@outlook.cz

 

Velitelství pozemních sil

973 214 499

 

Vojenský historický ústav

Oddělení komunikace s veřejností (Oddělení pro styk s veřejností) Vojenského historického ústavu Praha

Andrej Halada, tiskový mluvčí, andrej.halada@hotmail.com, 724 801 032

Hana Tesařová, 602 201 696

Hana Benešová, 602 704 906

Odbor zahraničních aktivit, komunikace a propagace
Ředitel odboru: plk. Mgr. Pavel Löffler
Zástupce ředitele: Bc. Hana Tesařová
Oddělení monitoringu zahraničních operací
Vedoucí oddělení: mjr. Mgr. Josef Turek
Oddělení komunikace a vztahů s veřejností
Vedoucí oddělení: Bc. Hana Tesařová
Oddělení informační
Vedoucí oddělení: PhDr. Jiří Levý


Odbor prezentační a produkční
Ředitel odboru: Ľudovít Kiš
Zástupce ředitele: Daniel Zavoral
Prezentační oddělení
Vedoucí oddělení: Daniel Zavoral
Zástupce vedoucího oddělení: Libor Petrů
Produkční oddělení
Vedoucí oddělení: Ing. Andrej Havroš
Zástupce vedoucího oddělení: Oľga Endlová
Grafické oddělení
Vedoucí oddělení:  Ing. Jiří Král
Zástupce vedoucího oddělení: Mgr. Jaroslav Pajer

 

 

 

 

Armádní sportovní centrum DUKLA

Mgr. Ivana Roháčková, rohi@seznam.cz, redakceduklasport@seznam.cz, 724 520 524

podplukovnice Jana Senková, referát zahraničních sportovních styků ASC Dukla, 973 203 819

 Jan Kopač, vedoucí trenér ASO cyklistiky Dukla Praha, tel.: 724 048 857, e-mail: info@ascdukla-cycling.cz


Kateřina Janků, vedoucí trenérka ASO atletiky Dukla Praha, tel.: 725 435 799, e-mail: atletikadukla@seznam.cz


Vlastimil Ouředník, vedoucí trenér ASO vodního slalomu Dukla Brandýs nad Labem, tel.: 602  643  981, e-mail: vourednik@centrum.cz


Filip Koudela, vedoucí trenér ASO veslování Dukla Praha, tel.: 602 328 451, e-mail: filipkoudela@seznam.cz

 

Univerzity obrany

podplukovník Vladimír Šidla, tiskový mluvčí Univerzity obrany,  vladimir.sidla@unob.cz, 602 695 153, 973 442 554

Pavel Pazdera, oddělení vnějších vztahů Univerzity obrany, pavel.pazdera@unob.cz, 724 692 586, 973 442 636

 

 

4. brigády rychlého nasazení

nadporučík Milan Němec, tiskový a informační důstojník, nalimcemen@seznam.cz, 724 801 253

 41. mechanizovaný prapor Žatec

nadporučík Milan Němec, 973  280  213, 724 801 253 (724 849 968), tisk4brn@centrum.cz
kapitán Petr Fiala


42. mechanizovaný prapor Tábor

42mpr@seznam.cz


43. výsadkový prapor Chrudim44. lehký motorizovaný prapor Jindřichův Hradec

973 325 208

 

7. mechanizovaná brigáda Hranice

kapitánka Martina Štěpánková, tm7mb@seznam.cz, 724 233 282

rotmistryně Helena Suralová, 724 692 923

 

 71. mechanizovaný prapor Hranice

973 425 206, vu4428hranice@email.cz


    72. mechanizovaný prapor Přáslavice

kapitán Andrej TOMAŠČÁK, 973 407 803, vu5153@email.cz


    73. tankový prapor Přáslavice

rtm. Lucie GALLOVÁ, 973 407 708, +420 724 692 923, tid-73tpr@centrum.cz


    74. lehký motorizovaný prapor Bučovice

74lmopr@army.cz

 

13. dělostřelecký pluk Jince

kapitán Michal Abrhám, tiskový a informační důstojník, Michal.Abrham@seznam.cz, 602 157 317

 

 

14. pluk logistické podpory Pardubice

poručice Lucie Masaříková, tisková a informační důstojnice, masarikova.lucie@email.cz, 724 961 048

 142. prapor oprav Klatovy

nadrotmistr Petr Mužík, muzikp@sis.acr, 601  579 719

praporčík Pavel Koskuba, vrchní praporčík 142. praporu oprav Klatovy, 601 579 681

 

Centrum zabezpečení zahraničních operací a mimořádných stavů Pardubice

nadrotmistr Tomáš Štorek, tiskový a informační pracovník  973 244 122, 601 579 519, e-mail: tomas.storek@sis.acr

 

15. ženijní pluk Bechyně

kapitánka Miroslava Štenclová, tisková a informační důstojnice, mirka.stencl@seznam.cz, , 724 801 045

152. ženijní prapor Olomouc

praporčík Jan Šmerda, 724 850 593, tel.: 973 284 370 email: JSmerda@centrum.cz

 

153. ženijní prapor Olomouc

praporčík Martin Krušina, tiskový a informační pracovník, 724 801 146

 

 

21. základny taktického letectva Čáslav

kapitánka Denisa Vernerová, tisková a informační důstojnice, info@afbcaslav.cz, , 602 440 465

 kapitán Tomáš Maruščák, tiskový a informační důstojník , 973 375 012, 602 440 465, e-mail: info@afbcaslav.cz

 

22. základna letectva

o.z. Štěpánka Tříletá, pracovnice vztahů k veřejnosti, 602 709 074

František Pažourek, tiskový a informační pracovník, 22.zl@army.cz, 602 709 074

 

 

23. základna vrtulníkového letectva Přerov

kapitánka Jana Skřivánková, tisková a informační důstojnice, xskrivan@seznam.cz, 702 011 510

  

24. základna dopravního letectva Praha-Kbely

nadpraporčík Ondřej Pavlíček, vrchní praporčík,  602 151 616

 

letiště Pardubice

nadporučice Iva Machová, tisková a informační důstojnice, 601 579 956, 973 241 104, e-mail: letiste.info@gmail.com

nadporučice Alexandra Švajdová,  973 241 936, 601 579 956

 

25. protiletadlový raketový pluk Strakonice

kapitánka Jana Samcová, tisková a informační důstojnice, tid25plrb@seznam, 602 157 175

 

 

26. brigáda velení, řízení a průzkumu Stará Boleslav

kapitánka Lucie Machorková, tiskový a informační důstojník, 26bvrpz@centrum.cz, 601 579 565

 kpt. Ing. Jakub TOMÁŠEK, 973 231 528, 601 579 555, jakub.tomasek@army.cz

 

31. brigády radiační chemické a biologické ochrany Liberec

kapitánka Vlastimila Cyprisová, tisková a informační důstojnice, vlastimilacyprisova@seznam.cz, 724 960 634, 973 261 006

 

 

53. brigáda průzkumu a elektronického boje

kapitán Petr Šiler, tiskový a informační důstojník, silerp@email.cz, 724 692 649

 

 

102. průzkumný prapor Prostějov

rotmistr Karel Klváček, 102pzpr@centrum.cz, 601 582 513, 604 520 012

 

 

 

 

Velitelství výcviku - Vojenské akademie Vyškov

kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice, novakova.vy@seznam.cz, 724 071 147, 973 450 582

 

 

VUS ONDRÁŠ

Petr Farmačka, dramaturg, : farmacka@vusondras.cz,

Gabriela Ševčíková, komunikace s veřejností VUS ONDRÁŠ, tel.: 973 443 974, e-mail: sevcikova@vusondras.cz

 

Krajská vojenská velitelství

http://www.acr.army.cz/scripts/detail.php?id=118

 

Krajské vojenské velitelství Brno

Jiří Vojtěšek, tiskový a informační pracovník Krajského vojenského velitelství Brno, tel.: 973 444 010, email: kvv-brno.army.cz

praporčík Roman Jančiar, 724 463 816

 Krajské vojenské velitelství České Budějovice

praporčík Josef Štěpánek, tiskový a informační pracovník , 973 321 419, 737 705 239

Krajské vojenské velitelství Jihlava

Libuše Pavlíčková, tisková a informační pracovnice, 603 365 622

 

Krajské vojenské velitelství Pardubice

praporčice Olga Loebe, tiskový a informační pracovník , tel.: 973 243 207, 731 701 455,  kvv.pardubice@seznam.cz

 

 Krajské vojenské velitelství Zlín

praporčice Beáta Nováková, tisková a informační pracovnice, 973 458 815, 724 605 455

Krajské vojenské velitelství Liberec

praporčice Kateřina Strnadová, tisková a informační pracovnice, 724 715 730

 

Krajské vojenské velitelství Ostrava

praporčík Martin Ogořalek, tiskový a informační pracovník, 602 560 281, 973 487 726

 

Krajské vojenské velitelství Plzeň

major Jindřich Plescher, tiskový a informační důstojník, j.plescher@seznam.cz, 602 151 794

 

Posádkové velitelství Praha

Lubomír ADAMUS, organizační oddělení, 724 605 239

 

 

 

Nemocniční základna

kapitán Zbyněk Suchánek, tiskový a informační důstojník, 602 573 100

 

Středisko oprav Jaroměř

Vladimír Vitvar, 602 643 976

 

 

 

Základna munice Týniště nad Orlicí

Ivana Hlaváčková, tisková a informační pracovnice, ivana.hlavackova@veronika.tno.acr , ivana-hlavackova@seznam.cz, 605 131 502

 

 Centrum zabezpečení materiálem technických služeb Štěpánov

major Vít Watroba, tiskový a informační důstojník, 973 408 002, 724 692 700, e-mail: WatrobaVít@sis.acr

Pavel Tiefenbach, tiskový a informační pracovník 973 408 035, 608 310 778,   e-mail: tiefenbach.pavel@sis.acr

 

 Újezdní úřad Vojenského újezdu (ÚÚřVÚ) Boletice

973327203, uuvu.boletice@seznam.cz

 ÚÚřVÚ Brdy

973 373 303, uurvu.brdy@army.cz


ÚÚřVÚ Březina

973 451 842,  tajemnik@vojujezd-brezina.cz


ÚÚřVÚ Hradiště

973 349 905, uuvu.hradiste@iol.cz


ÚÚřVÚ Libavá

973 423 152, uuvu.libava@kr-olomoucky.cz

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

cialis online canada afhsdbcadeldksljn

(tieleloh, 30. 5. 2021 20:08)

online cialis https://rcialisgl.com/ - mastercard cialis where can i buy cialis without a prescription

sbbolthdPoityBtjneomag

(HouctHtf, 26. 5. 2021 7:54)

cialis .uk https://cialishav.com/ - cialis acid reflux cialis 15 mg

costco pharmacy price list dgsolbvfdadeldtkaay

(tieleVed, 25. 5. 2021 23:36)

cialis..com https://krocialis.com/ - how can i get cheaper cialis how to buy cialis from canada

gsaxzvofbldPoityBtjneomai

(HouctAni, 25. 5. 2021 13:37)

la canada pharmacy https://pharmacyken.com/ - blue mountain canadian pharmacy b12 canada pharmacy

best online pharmacy reddit fdvaefbfbldPoityBtjneomal

(LebnHouct, 23. 5. 2021 17:21)

dapoxetine https://xlnpharmacy.com/ canadian pharcharmy online no precipitation

canadian pharmacy dgsolbvfdadeldltyqg

(Lbsotiele, 23. 5. 2021 3:17)

viagra vs cialis https://ucialisdas.com/ cheap cialis for sale

viagra cialis generika fcsogsaxzvofbldPoityBtjneomal

(AnooHouct, 21. 5. 2021 9:33)

qual Г© o melhor genГ©rico do viagra https://llviagra.com/ priligy und viagra combination

cialis viagra mail order uk discrete billing afhsdbcadeldwnbzp

(Rebftiele, 21. 5. 2021 9:06)

cialis netherlands https://rcialisgl.com/ cialis 20mg usa

acetyl l-carnitine viagra fhwsbbolthdPoityBtjneomag

(FmrfHouct, 18. 5. 2021 3:06)

cialis shop https://cialisee.com/ - cialis and pay pal buy cialis online

tadalafil cost cvs hvdgeeahdPoityBtjneomai

(BbshPeep, 17. 5. 2021 19:22)

red viagra pills https://loxviagra.com/ pfizer viagra online

viagra and watermelon rind fcsogsaxzvofbldPoityBtjneomam

(AnooHouct, 17. 5. 2021 8:02)

viagra stop stop stop https://llviagra.com/ - funny viagra comments qual o custo do viagra

avella specialty pharmacy dgsolbvfdadeldypbhh

(Lbsotiele, 17. 5. 2021 2:25)

insurance that covers cialis https://ucialisdas.com/ - cialis online cialis 10mg canada

quais as consequencias do uso de viagra fhwsbbolthdPoityBtjneomau

(FmrfHouct, 11. 5. 2021 11:32)

cialis 60mg https://cialisee.com/ cheap cialis online generic

cvs pharmacy technician training program dgsolbvfdadeldioudh

(Lbsotiele, 10. 5. 2021 21:24)

cialis brand no prescription 365 https://ucialisdas.com/ cialis online america

os males do viagra fcsogsaxzvofbldPoityBtjneomam

(AnooHouct, 10. 5. 2021 12:00)

compro viagra economico https://llviagra.com/ - do catholic hospitals pay for viagra invenzione del viagra

price generic cialis afhsdbcadeldnplld

(Rebftiele, 8. 5. 2021 2:50)

paypal cialis tadalafil https://rcialisgl.com/ cialis cost nz

approved canadian online pharmacies fdvaefbfbldPoityBtjneomaa

(LebnHouct, 4. 5. 2021 12:42)

walgreens pharmacy https://xlnpharmacy.com/ which online pharmacy is reliable

stop and shop pharmacy dgsolbvfdadeldyghgg

(Lbsotiele, 3. 5. 2021 23:16)

viagra and cialis https://ucialisdas.com/ buy cialis online paypal

viagra symptoms for women fcsogsaxzvofbldPoityBtjneomau

(AnooHouct, 3. 5. 2021 12:36)

cialis e viagra generico https://llviagra.com/ gag gifts for men viagra

thesis writing service reviews fhsbbolthdPoityBtjneomaq

(FbsfHouct, 1. 5. 2021 10:03)

Lamivudin (Cipla Ltd) https://uspharmus.com/ buy prescription drugs online